27331 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B