27643 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B