27755 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - Πληρωμή για 2024A και 2024B