27957 ΚΟΥΣΠΑΡΗΣ ΚΕΒΙΝ - ΜΑΡΚ - Πληρωμή για 2023A και 2023B