28392 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B