28714 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B