28740 ΣΥΜΙΝΕΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B