28809 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B