28907 ΒΑΡΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B