28921 ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B