28951 ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B