29012 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B