29369 ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B