29417 ΦΙΛΙΠΠΑΣ - ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B