29419 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B