29505 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B