29647 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ - Πληρωμή για 2023A και 2023B