29936 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B