29941 ΝΤΟΥΒΕΛΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B