29999 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B