30093 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B