30120 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΜΑΡΘΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B