30252 ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B