30258 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B