30348 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B