30537 ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B