30593 ΤΣΙΑΧΤΣΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B