30769 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΛΕΑΝΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B