30771 ΠΛΑΤΑΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B