30795 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B