30826 ΣΦΗΝΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B