30840 ΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B