30965 ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B