31073 ΜΠΟΜΠΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B