31073 ΜΠΟΜΠΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B