31132 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B