31164 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B