31243 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B