31299 ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B