31305 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B