31394 ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B