31456 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B