31602 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B