31674 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B