31788 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B