31818 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B