31908 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B