32001 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B