32026 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B