32043 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B