32151 ΤΣΟΥΡΗ - ΤΣΟΥΡΟΔΙΑΚΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B